In verband met faillissement kan er niet worden besteld en zullen eerder bestelde goederen niet geleverd worden. Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina.

Due to bankruptcy it is no longer possible to place new orders and previously ordered goods will not be delivered. For more information, please proceed to this page.


FAILLISSEMENT ATHLETE.nl / ATHLETESHOP

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen van 2 juli 2018 is de besloten vennootschap Athlete.nl B.V. in staat van faillissement verklaard en is mr P.T. Bakker van BENK Advocaten te Groningen aangesteld tot curator. In het faillissement van Athlete.nl B.V., ook handelend onder de naam Athleteshop, verzoeken wij u uw vorderingen in te dienen via deze link. Wij kunnen u helaas nog geen duidelijkheid geven over uw vordering, wel kunnen we meedelen dat er op dit moment geen bestellingen kunnen plaatsvinden en dat besteld zaken niet worden geleverd.

Bent u leverancier, dan dient u dat uitdrukkelijk te vermelden, met eventuele rechten zoals eigendomsvoorbehoud. In dit faillissement geldt vanaf 2 juli 2018 een afkoelingsperiode van twee maanden.

Wij verzoeken u vriendelijk af te wachten hoe e.e.a. verder verloopt en ook geen telefonisch contact op te nemen, tenzij daarvoor redenen van bijzonder belang zijn.
Indien u contact met ons wilt over overige kwesties in dit faillissement, dan kunt u een mail zenden aan [email protected].

BANKRUPTCY ATHLETESHOP

On the 2nd July 2018 the District Court Noord-Nederland locatie Groningen, Kingdom of the Netherlands, adjudicated banktrupt: the private limited company Athlete.nl B.V., (Athleteshop/Athlete) appointing mr P.T. Bakker as trustee (BENK Advocaten Groningen, the Netherlands).

We kindly request that you submit any claims relating to the bankruptcy of Athlete.nl B.V., which also operates under the name Athleteshop, via this link. If you are a supplier, you must state that explicitly, including any rights such as retention of title. A cooling-off period of two months will begin for this bankruptcy as of 2 July 2018.

If you would like to contact us with any questions related to this bankruptcy, please send an email to [email protected].

Unfortunately, we are unable provide any guarantees for your claim, but we are able to inform you that no deliveries are taking place at this time. We kindly request your patience in waiting to see how the process plays out and ask that you do not attempt to make contact by telephone unless it is highly urgent.